· 

CL21X | 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ | Zhejiang Qixing

Zhejiang Qixingブランドのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサ「CL21X」のデータシートです。

CL21X | 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ | Zhejiang Qixing