· 

CL20A-T | 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ | Zhejiang Qixing

Zhejiang Qixingブランドのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサ「CL20A-T」のデータシートです。

CL20A-T | 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ | Zhejiang Qixing