JSCJ ロゴ

JSCJ デジタルトランジスタ


 JSCJ製 デジタルトランジスタ  一覧

Part Number Polarity Pc
(mW)
Io
(mA)
VCC
(V)
Gi Vo(on)
(V)
R1
(Ω)
R2
(Ω)
Package
AD-DTC143TM NPN 100 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-723
AD-DTA144EM PNP 100 100 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-723
AD-DTA113ZM PNP 100 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-723
AD-DTA123JUA PNP 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-323
AD-DTA123JSA PNP 300 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ TO-92S
AD-DTA123JM PNP 100 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-723
AD-DTA123JKA PNP 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-23-3L
AD-DTA123JE PNP 150 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-523
AD-DTA123JCA PNP 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-23
AD-DTC114TSA NPN 300 100 50 100 0.3 10K+ Infinity TO-92S
AD-DTC114TCA NPN 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-23
AD-DTC114TKA NPN 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-23-3L
AD-DTC114TUA NPN 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-323
AD-DTC114TE NPN 150 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-523
AD-DTC114TM NPN 100 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-723
AD-DTC144E series NPN 200 100 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-323
AD-DTC143Z series NPN 200 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-323
AD-DTC143X series NPN 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-323
AD-DTC143E series NPN 200 100 50 20 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-323
AD-DTC124E series NPN 200 100 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-323
AD-DTC123Y series NPN 200 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-323
AD-DTC123J series NPN 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-323
AD-DTC123E series NPN 200 100 50 20 0.3 2.2K+ 2.2K+ SOT-323
AD-DTC114Y series NPN 200 100 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-323
AD-DTC114E series NPN 200 100 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-323
AD-DTA143Z series PNP 200 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-23-3L
AD-DTA143X series PNP 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-323
AD-DTA143E series PNP 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-23
AD-DTA124E series PNP 200 100 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-23-3L
AD-DTA123Y series PNP 200 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-23-3L
AD-DTA114Y series PNP 200 100 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-23
AD-DTA114E series PNP 200 100 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-23
DTA143TUA PNP 200 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-323
DTA143TSA PNP 300 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity TO-92S
DTA143TM PNP 100 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-723
DTA143TKA PNP 200 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-23-3L
DTA143TE PNP 150 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-523
DTA144EUA PNP 200 100 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-323
DTA143ZKA PNP 200 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-23-3L
DTA144EM PNP 100 100 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-723
DTA143ZE PNP 150 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-523
DTA144EKA PNP 200 100 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-23-3L
DTA143ZCA PNP 200 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-23
DTA143XUA PNP 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-323
DTA144EE PNP 150 100 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-523
DTA143XSA PNP 300 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ TO-92S
DTA144ECA PNP 200 100 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-23
DTA143XM PNP 100 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-723
DTA143ZUA PNP 200 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-323
DTA143XKA PNP 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-23-3L
DTA143ZSA PNP 300 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ TO-92S
DTA143XE PNP 150 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-523
DTA143ZM PNP 100 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-723
DTA143XCA PNP 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-23
DTC114EUA NPN 200 100 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-323
DTC114ESA NPN 300 100 50 30 0.3 10K+ 10K+ TO-92S
DTC115EM NPN 100 100 50 82 0.3 100K+ 100K+ SOT-723
DTC114EM NPN 100 100 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-723
DTC114EKA NPN 200 100 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-23-3L
DTC115EE NPN 150 100 50 82 0.3 100K+ 100K+ SOT-523
DTC114EE NPN 150 100 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-523
DTC114YUA NPN 200 100 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-323
DTC114ECA NPN 200 100 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-23
DTC114YSA NPN 300 100 50 68 0.3 10K+ 47K+ TO-92S
DTC113ZVA NPN 625 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ TO-92
DTC114YM NPN 100 100 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-723
DTC114YKA NPN 200 100 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-23-3L
DTC113ZUA NPN 200 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-323
DTC114YE NPN 150 100 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-523
DTC113ZSA NPN 300 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ TO-92S
DTC114YCA NPN 200 100 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-23
DTC113ZM NPN 100 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-723
DTC113ZKA NPN 200 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-23-3L
DTC114WUA NPN 200 100 50 24 0.3 10K+ 4.7K+ SOT-323
DTC113ZE NPN 150 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-523
DTC113ZCA NPN 200 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-23
DTC114WSA NPN 300 100 50 24 0.3 10K+ 4.7K+ TO-92S
DTC114WM NPN 100 100 50 24 0.3 10K+ 4.7K+ SOT-723
DTC114WKA NPN 200 100 50 24 0.3 10K+ 4.7K+ SOT-23-3L
DTA144TUA PNP 200 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-323
DTA144TSA PNP 300 100 50 100 0.3 47K+ Infinity TO-92S
DTC114WE NPN 150 100 50 24 0.3 10K+ 4.7K+ SOT-523
DTC114WCA NPN 200 100 50 24 0.3 10K+ 4.7K+ SOT-23
DTC114TUA NPN 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-323
DTC114TSA NPN 300 100 50 100 0.3 10K+ Infinity TO-92S
DTC114TM NPN 100 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-723
DTC114TKA NPN 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-23-3L
DTA144TM PNP 100 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-723
DTC114TE NPN 150 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-523
DTA144TKA PNP 200 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-23-3L
DTA144TE PNP 150 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-523
DTC114TCA NPN 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-23
DTA144TCA PNP 200 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-23
DTA123YKA PNP 200 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-23-3L
DTA123YE PNP 150 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-523
DTA123YCA PNP 200 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-23
DTA123JUA PNP 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-323
DTC144TUA NPN 200 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-323
DTA123JSA PNP 300 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ TO-92S
DTC144TSA NPN 300 100 50 100 0.3 47K+ Infinity TO-92S
DTA123JM PNP 100 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-723
DTC144TM NPN 100 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-723
DTA123JKA PNP 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-23-3L
DTC144TKA NPN 200 100 50 100 0.3 47k+ Infinity SOT-23-3L
DTA123JE PNP 150 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-523
DTA123JCA PNP 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-23
DTC144TE NPN 150 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-523
DTC144TCA NPN 200 100 50 100 0.3 47K+ Infinity SOT-23
DTA115TUA PNP 200 100 50 100 0.3 100K+ Infinity SOT-323
DTC144EUA NPN 200 100 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-323
DTC144ESA NPN 300 100 50 68 0.3 47K+ 47K+ TO-92S
DTA115TSA PNP 300 100 50 100 0.3 100K+ Infinity TO-92S
DTC144EM NPN 100 100 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-723
DTC144EKA NPN 200 100 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-23-3L
DTA115TM PNP 100 100 50 100 0.3 100K+ Infinity SOT-723
DTC144EE NPN 150 100 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-523
DTC144ECA NPN 200 100 50 68 0.3 47K+ 47K+ SOT-23
DTA115TKA PNP 200 100 50 100 0.3 100K+ Infinity SOT-23-3L
DTC143ZUA NPN 200 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-323
DTA115TE PNP 150 100 50 100 0.3 100K+ Infinity SOT-523
DTC143ZSA NPN 300 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ TO-92S
DTC143ZM NPN 100 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-723
DTA115TCA PNP 200 100 50 100 0.3 100K+ Infinity SOT-23
DTA114YUA PNP 200 100 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-323
DTA114YSA PNP 300 100 50 68 0.3 10K+ 47K+ TO-92S
DTC143ZKA NPN 200 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-23-3L
DTA114YM PNP 100 100 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-723
DTC143ZE NPN 150 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-523
DTA114YKA PNP 200 100 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-23-3L
DTC143ZCA NPN 200 100 50 80 0.3 4.7K+ 47K+ SOT-23
DTA114YE PNP 150 100 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-523
DTA114YCA PNP 200 100 50 68 0.3 10K+ 47K+ SOT-23
DTA114TUA PNP 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-323
DTA114TSA PNP 300 100 50 100 0.3 10K+ Infinity TO-92S
DTC143XUA NPN 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-323
DTA114TM PNP 100 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-723
DTC143XSA NPN 300 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ TO-92S
DTC143XM NPN 100 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-723
DTA114TKA PNP 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-23-3L
DTA114TE PNP 150 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-523
DTA114TCA PNP 200 100 50 100 0.3 10K+ Infinity SOT-23
DTC143XKA NPN 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-23-3L
DTC143XE NPN 150 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-523
DTC143XCA NPN 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 10K+ SOT-23
DTC143TUA NPN 200 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-323
DTC143TSA NPN 300 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity TO-92S
DTC143TM NPN 100 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-723
DTC143TKA NPN 200 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-23-3L
DTC143TE NPN 150 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-523
DTC143TCA NPN 200 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinity SOT-23
DTC143EUA NPN 200 100 50 20 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-323
DTC143ESA NPN 300 100 50 20 0.3 4.7K+ 4.7K+ TO-92S
DTC143EM NPN 100 100 50 20 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-723
DTC143EKA NPN 200 100 50 20 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-23-3L
DTC143EE NPN 150 100 50 20 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-523
DTC143ECA NPN 200 100 50 20 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-23
DTC124TCA NPN 200 100 50 100 0.3 22K+ Infinity SOT-23
DTA114EUA PNP 200 100 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-323
DTC124EUA NPN 200 100 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-323
DTA114ESA PNP 300 100 50 30 0.3 10K+ 10K+ TO-92S
DTC124ESA NPN 300 100 50 56 0.3 22K+ 22K+ TO-92S
DTA114EM PNP 100 100 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-723
DTC124EM NPN 100 100 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-723
DTA114EKA PNP 200 100 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-23-3L
DTC124EKA NPN 200 100 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-23-3L
DTC124EE NPN 150 100 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-523
DTC124ECA NPN 200 100 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-23
DTA114EE PNP 150 100 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-523
DTC123YUA NPN 200 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-323
DTA114ECA PNP 200 100 50 30 0.3 10K+ 10K+ SOT-23
DTC123YSA NPN 300 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ TO-92S
DTC123YM NPN 100 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-723
DTA113ZVA PNP 625 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ TO-92
DTC123YKA NPN 200 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-23-3L
DTA113ZUA PNP 200 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-323
DTC123YE NPN 150 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-523
DTC123YCA NPN 200 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-23
DTC123JUA NPN 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-323
DTC123JSA NPN 300 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ TO-92S
DTA113ZSA PNP 300 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ TO-92S
DTC123JM NPN 100 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-723
DTA113ZM PNP 100 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-723
DTC123JKA NPN 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-23-3L
DTA113ZKA PNP 200 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-23-3L
DTC123JE NPN 150 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-523
DTA113ZE PNP 150 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-523
DTC123JCA NPN 200 100 50 80 0.3 2.2K+ 47K+ SOT-23
DTC123EUA NPN 200 100 50 20 0.3 2.2K+ 2.2K+ SOT-323
DTC123ESA NPN 300 100 50 20 0.3 2.2K+ 2.2K+ TO-92S
DTC123EM NPN 100 100 50 20 0.3 2.2K+ 2.2K+ SOT-723
DTA113ZCA PNP 200 100 50 33 0.3 1K+ 10K+ SOT-23
DTC123EKA NPN 200 100 50 20 0.3 2.2K+ 2.2K+ SOT-23-3L
DTC123EE NPN 150 100 50 20 0.3 2.2K+ 2.2K+ SOT-523
DTC123ECA NPN 200 100 50 20 0.3 2.2K+ 2.2K+ SOT-23
DTA123YM PNP 100 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-723
DTA124EKA PNP 200 100 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-23-3L
DTA123YSA PNP 300 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ TO-92S
DTA123YUA PNP 200 100 50 33 0.3 2.2K+ 10K+ SOT-323
DTA124ECA PNP 200 100 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-23
DTA124EE PNP 150 100 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-523
DTA124EM PNP 100 100 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-723
DTA124ESA PNP 300 100 50 56 0.3 22K+ 22K+ TO-92S
DTA124EUA PNP 200 100 50 56 0.3 22K+ 22K+ SOT-323
DTA124XE PNP 150 100 50 68 0.3 22K+ 47K+ SOT-523
DTA143ECA PNP 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-23
DTA143EE PNP 150 100 50 30 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT523
DTA143EKA PNP 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-23-3L
DTA143EM PNP 100 100 50 30 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-723
DTA143ESA PNP 300 100 50 30 0.3 4.7K+ 4.7K+ TO-92S
DTA143EUA PNP 200 100 50 30 0.3 4.7K+ 4.7K+ SOT-323
DTA143TCA PNP 200 100 50 100 0.3 4.7K+ Infinty SOT-23

 

トランジスタ、ダイオード、MOSFETなどのディスクリート半導体は弊社別サイトでご覧いただけます。